20/5 har vi öppet mellan 11-18! Inskrivning sker hos hyrkarten och träningstiden delas då även med hyrkarten!


Träningstider

 • Tisdag

  17 – 21

 • Torsdag

  17 – 21

 • Söndag

  10 – 18

  (10 – 12 prova-på)

 • Avvikelser kan förekomma i samband med helgdagar och tävlingar.

Träningsavgift

Årskort, träning 7-17 år: 750 kr
Årskort, träning från 18 år : 1200 kr
Årskort, träning familj: 1500 kr

(Alla som deltar vid minst fyra av årets arbetsdagar får 50% rabatt på nästa års träningskort.)

1-dagskort: 200 kr

1-dagskort för KCV klubbar*: 100 kr

Prova-på-licens: 200 kr

* KCV klubbar är Lidköping, Bohus,  Uddevalla, Borås & Team13.

Banan delas med hyrkart

Banan delas med den intilliggande hyrkartverksamheten, vilket innebär att hyrkart kan varvas med karting. Tävlingskart och hyrkart kör dock aldrig samtidigt.

Träningsregler

Miljömatta är ett krav. Ingen kart får ställas upp i depå område utan miljömatta.

Träningsvakt

Ingen träning får ske utan träningsvakt och samtliga kartar skall uppfylla SBF:s reglemente.

Alla förare måste ha giltig tävlingslicens och medlemskap i förening ansluten till SBF. Licens och medlemskort skall uppvisas vid alla träningar.

Träningsvakten har rätt att kräva hjälp av föräldrar/mekaniker för att bemanna flaggposter. Detta speciellt vid regn.

Licens

För att få träna och tävla med en tävlingskart krävs att föraren har en licens. Klubben anordnar licenskurser en eller flera gånger per år. Kontakta klubbens ordförande för mer information. Licens krävs dock inte för att prova på.

0Days0Hours0Minutes0Seconds