Kallelse till Årsmöte Lidköping Karting Klubb.

Årsmötet för 2024 hålls 20 februari kl 18.00 på Motorstadion. Möjlighet finns att vara med på Teams!

Anmälan om deltagande görs till Clas-Håkan Stridh:
Mobil: 070-322 79 14
mail: ordforande@lid-kart.se

Verksamhets och Förvaltningsberättelse, Revisorernas berättelse, Verksamhetsplan och Budget för 2024 finns tillgänglig senast 1 vecka före mötet och kan tillhandahållas efter kontakt med Clas-Håkan Stridh.

Valberedningen består av:
David Bengtsson: 073-316 13 20
Filip Bengtsson: 073-985 66 99

Styrelsen LKK