Kontakt

Lidköpings kartingklubb startade sin verksamhet i samband med att Lidköpings Motorstadion och gokartbanan byggdes 2008. En verksamhet som helt och hållet bygger på idéellt arbete. Här presenteras de personer som leder och utvecklar klubben idag och som tillsammans med övriga medlemmar och andra frivilligfunktionärer får allt att rulla under året.

Styrelsen
Ordförande: Fredrik Blomkvist
Vice ordförande: Christer Kvick
Kassör: Daniel Sahlback
Sekreterare: Christina Strandman

Ungdomsansvarig
Mikael Karlsson
Jacob Lans

Ungdomsledare
Mikael Karlsson

E-post
Ordförande: ordforande@lid-kart.se
Sekreterare: sekreterare@lid-kart.se
Kassör: kassor@lid-kart.se
Träning: traning@lid-kart.se

Telefon
Ordförande: 072-092 32 41
Ungdomsansvarig: 070-008 42 00
Ungdomsledare: 070-720 68 06
Kassör: 072-300 01 47

Postadress
Lidköpings Kartingklubb
Box 690
531 16 Lidköping