Kontakt

Lidköpings kartingklubb startade sin verksamhet i samband med att Lidköpings Motorstadion och gokartbanan byggdes 2008. En verksamhet som helt och hållet bygger på idéellt arbete. Här presenteras de personer som leder och utvecklar klubben idag och som tillsammans med övriga medlemmar och andra frivilligfunktionärer får allt att rulla under året.

Styrelsen
Ordförande: Fredrik Blomkvist
Vice ordförande: Christer Kvick
Kassör: Annica Hjalmarsson
Sekreterare: Christina Strandman

Ungdomsansvarig
Peter Eklund
Mikael Karlsson
Jacob Lans

Ungdomsledare
Mikael Karlsson

E-post
Ordförande: ordforande@lid-kart.se
Sekreterare: sekreterare@lid-kart.se
Kassör: kassor@lid-kart.se

Telefon
Ordförande: 072 092 32 41
Ungdomsansvarig: 070 008 42 00
Ungdomsledare: 070 720 68 06
Kassör: 070 772 20 82

Postadress
Lidköpings Kartingklubb
Box 690
531 16 Lidköping