Taggarkiv: racing

Kallelse till Årsmöte Lidköping Karting Klubb.

Årsmötet för 2022 hålls 8 februari kl 18.00 och kommer genomföras digitalt via Teams (ej krav på kamera) där länk till mötet skickas ut till anmälda deltagare.

Anmälan om deltagande görs till Clas-Håkan Stridh:
Mobil: 070-322 79 14
mail: clas-hakan.stridh@svevia.se

Ett mindre antal platser kommer att finnas i möteslokalen på motorstadion. Krav på munskydd i möteslokalen.

Verksamhets och Förvaltningsberättelse, Revisorernas berättelse, Verksamhetsplan och Budget för 2022 finns tillgänglig senast 1 vecka före mötet och kan tillhandahållas efter kontakt med Clas-Håkan Stridh.

Valberedningen består av:
Alfred Larsson: 076-837 19 19
David Bengtsson: 073-316 13 20

Styrelsen LKK