Kallelse till Årsmöte Lidköping Karting Klubb.

Årsmötet för 2022 hålls 8 februari kl 18.00 och kommer genomföras digitalt via Teams (ej krav på kamera) där länk till mötet skickas ut till anmälda deltagare.

Anmälan om deltagande görs till Clas-Håkan Stridh:
Mobil: 070-322 79 14
mail: clas-hakan.stridh@svevia.se

Ett mindre antal platser kommer att finnas i möteslokalen på motorstadion. Krav på munskydd i möteslokalen.

Verksamhets och Förvaltningsberättelse, Revisorernas berättelse, Verksamhetsplan och Budget för 2022 finns tillgänglig senast 1 vecka före mötet och kan tillhandahållas efter kontakt med Clas-Håkan Stridh.

Valberedningen består av:
Alfred Larsson: 076-837 19 19
David Bengtsson: 073-316 13 20

Styrelsen LKK

Det är dags att börja betala medlemskap och licenser till era respektive klubbar, så ni är redo när snön smälter och allt drar igång igen!

Några frågor, kontakta: kassor@lid-kart.se