LICENSKURS 8/8

18.00 i Klubblokalen.
Ring Victor för anmälan.
076-117 36 34